Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Науково-дослідна діяльність викладачів і студентів – один з головних пріоритетів в роботі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут).

В інституті працюють чотири кафедри, які очолюють доктори наук.

В інституті створено всі умови для підвищення професійного та наукового зростання співробітників, так за за останні роки захищено 3 докторські дисертації та 8 кандидатських дисертацій.

На всіх кафедрах інституту здійснюється науково-дослідна робота: У 2018 році к.е.н. Яковлєвою Ю.В. подано проект на конкурс наукових проектів молодих учених Державного фонду фундаментальних досліджень з темою «Формування антикорупційної інституційної архітектури пост-конфліктного відновлення економіки та суспільства: фінансові, соціологічні, правові аспекти» з цільовим фінансуванням з МОН України.

За останній рік викладачами інституту отримано біля 20 охоронних документів, в тому числі 10 авторських прав та 10 патентів.

Вперше у місті реалізується проект з 3D зйомки та створення для сервісу Google Карти 3D-турів важливих об’єктів міста та району, завдяки чому кожний охочий буде мати змогу відвідати їх віртуально, користуючись лише своїм гаджетом. На картах Google вже опубліковані перші 3D тури по спортивному комплексу «Металург», басейну та нашого iнституту.

За останній рік науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового професійно-педагогічному інституту УІПА (м. Бахмут) видано: 6 одноосібних та колективних монографій та 4 зарубіжних колективних монографій з різних актуальних проблем щодо охорони праці, педагогіки, економіки та інших галузей. Особливу увагу викладачі звертають на сучасні світові наукові тенденції.

В рамках міжнародної співпраці за останні роки було підготовлено 14 статей у зарубіжних виданнях, в тому числі 10 викладачів взяли участь у міжнародній  конференції УІПА SCHOLA 2019.

Також відповідно напрямків роботи кафедр інституту, науково-педагогічним персоналом підготовлено та опубліковано більше 30 статей у фахових спеціалізованих виданнях України.

Викладачі інституту приймають активну участь у роботі наукових конференцій. Ними підготовлено більше 20 тез доповідей на зарубіжних конференціях, 60 тез доповідей на міжнародних конференціях, 42 тези доповідей на інших конференціях.

На базі інституту в 2018-2019 н.р.було проведено 3 конференції: 

– IІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій»;

– IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Студенти та молодь – для майбутнього країни»;

– ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Особливе місце в діяльності інституту займає організація наукової роботи студентів. Викладачі кафедр активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. На кафедрах інституту працюють 7 студентських наукових гуртків: «Енергетик», «Автоматчик», «Професіонал», «Маркетолог», «Менеджер», «Траспортник», «Технолог».

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за 2019 р. було відправлено 28 наукових робіт студентів, з яких 20 було рекомендовано до безпосередньої участі. Також значна увага приділяється організації та проведенню олімпіад. За останні три роки до ІІ туру запрошено 20 студентів, з них 10 є переможцями з напрямків: «Теорія автоматичного управління», «Комп’ютерні системи», «Системи управління базами даних», «Охорона праці», «Методика професійного навчання», «Харчові технології».

Наукові досягнення наших студентів були відзначені на обласних конкурсах молодих учених. Результати наукової роботи студентів за 2015-2019 рр., представлено 140 тезами доповідей на міжнародних та 230 тезами доповідей на інших науково-практичних конференціях. Вони представляли результати своїх досліджень в Бахмуті, Краматорську, Тернополі, Харкові, Луцьку та інших містах країни. 

Інформація про участь студентів ННППІ УІПА у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р.


{gallery}news/2019/oct/nauchkonf{/gallery}