Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ)

2023-2024 навчальний рік 

 

 ступінь вищої освіти – бакалавр

№ 
з/п
Назва дисципліни Кількість кредитів (годин) Кафедра Посилання на презентацію
1.  Інженерна та комп’ютерна графіка 3 (90) ЕМКС презентація
2.  Інтернет-технології 3 (90) ЕМКС презентація 
3.  Комунікативні технології 3 (90) ОТОП презентація 
4.  Вища математика (додаткові розділи) 6 (180) ЕМКС презентація 
5.  Макроекономіка 6 (180) ЕПМ презентація 
6.  Мікроекономіка 6 (180) ЕПМ презентація 
7.  Фізика 6 (180) ЕМКС презентація 
8.  Теорія ймовірностей та математична   статистика 6 (180) ЕМКС презентація 
9.  Хімія 6 (180) ОТОП презентація
10.  Економіка підприємств у галузі 3 (90) ЕПМ презентація
11.  Організація виробництва та   менеджмент 3 (90) ЕПМ презентація
12.  Основи наукових досліджень 3 (90) ЕПМ презентація 
13.  Теоретичні основи електротехніки 6 (180) ЕМКС презентація 
14.  Електротехніка та основи електроніки 6 (180) ЕМКС презентація
15.  Основи бізнесу 6 (180) ЕПМ презентація
16.  Менеджмент 6 (180) ЕПМ презентація
17.  Органічна хімія та біохімія 6 (180) ОТОП презентація
18.  Загальна та вікова психологія 6 (180) ЕПМ презентація
19.  Основи психології 6 (180) ЕПМ презентація
20.  Основи медичних знань 3 (90) ОТОП презентація
21.  Основи соціальної безпеки 3 (90) ОТОП презентація
22.  Метрологія, стандартизація та   управління якістю 6 (180) ЕМКС презентація 
23.  Стандартизація та нормативно-технічне   забезпечення 6 (180) ЕМКС презентація 
24.  Мови та технології програмування 6 (180) ЕМКС презентація
25.  Електротехнічні матеріали 6 (180) ЕМКС презентація 
26.  Теоретична та прикладна механіка 6 (180) ЕМКС презентація 
27.  Податкова система 6 (180) ЕПМ презентація 
28.  Державне регулювання економіки 6 (180) ЕПМ презентація
29.  Психологія педагогічної діяльності 6 (180) ЕПМ презентація 
30.  Психологія праці 6 (180) ЕПМ презентація 
31.  Комп'ютерні технології в Blending-   Learning 4 (120) ЕМКС презентація 
32.  Технології цифрового розвитку 4 (120) ЕМКС презентація 
33.  Основи енерго та ресурсозбереження 3 (90) ЕМКС презентація
34.  Основи інженерно-педагогічної   творчості 3 (90) ОТОП презентація 
35.  Стиль образу, мовлення та поведінки 3 (90) ОТОП презентація
36.  Математичне моделювання систем і   процесів 6 (180) ЕМКС презентація
37.  Математичне програмування та   дослідження операцій 6 (180) ЕМКС презентація
38.  Технології чисельного моделювання 6 (180) ЕМКС презентація
39.  Світова економіка та міжнародні   економічні відносини 6 (180) ЕПМ презентація 
40.  Антикризове управління 6 (180) ЕПМ презентація
41.  Товарознавство та експертиза   продовольчих товарів 6 (180) ОТОП презентація 
42.  Комунікативні процеси у педагогічній   діяльності 6 (180) ОТОП презентація
43.  Педагогічна конфліктологія 6 (180) ОТОП презентація
44.  Основне електрообладнання,   електричні апарати і струмоведучі   частини  в електричних об'єктах 6 (180) ЕМКС презентація 
45.  Елементи систем автоматики 6 (180) ЕМКС презентація
46.  Мікропроцесори і мікроконтролери 6 (180) ЕМКС презентація
47.  Системи програмного керування   промисловими установками 6 (180) ЕМКС презентація
48.  Основи галузевого менеджменту 6 (180) ЕПМ презентація
49.  Основи освітнього менеджменту 6 (180) ОТОП презентація 
50.  Технології обробки, аналізу та захисту   даних 6 (180) ЕМКС презентація
51.  Комп’ютерні мережі та захист даних 6 (180) ЕМКС презентація 
52.  Автоматизовані системи управління   технологічними процесами 6 (180) ЕМКС презентація
53.  Системи управління електроприводами 6 (180) ЕМКС презентація
54.  Безпека праці 6 (180) ОТОП презентація 
55.  Безпека виробничих процесів та   обладнання 6 (180) ОТОП презентація
56.  Управління потенціалом підприємства 6 (180) ЕПМ презентація
57.  Основи економічної безпеки 6 (180) ЕПМ презентація 
58.  Економіка праці та соціально-   економічні відносини 6 (180) ЕПМ презентація 

 

ступінь вищої освіти – магістр

№ 
з/п
Назва дисципліни Кількість кредитів (годин) Кафедра Посилання на презентацію
1.  Системний аналіз 3 (90) ЕМКС презентація
2.  Методологія наукових досліджень 3 (90) ЕМКС презентація
3.  Теорія прийняття рішень 3 (90) ЕМКС презентація
4.  Комп'ютерна анімація в навчальному   процесі 8 (240) ЕМКС презентація
5.  Засоби мультимедіа в інформаційних   технологіях 8 (240) ЕМКС презентація
6.  Інтелектуальне керування в   електромеханічних системах 8 (240) ЕМКС презентація
7.  Перетворювальна техніка   електромеханічних систем 8 (240) ЕМКС презентація
8.  Стратегічне управління та   інноваційний розвиток підприємства 8 (240) ЕПМ презентація
9.  Антикризовий менеджмент та сталий   розвиток 8 (240) ЕПМ презентація
10.  Фінансовий менеджмент 6,5 (195) ЕПМ презентація
11.  Управління публічною фінансовою   діяльністю 6,5 (195) ЕПМ презентація
12.  Фандрейзинг та управління проєктами 6,5 (195) ЕПМ презентація
13.  Нормативно-правове забезпечення   професійної діяльності 4 (120) ОТОП презентація
14.  Соціальні технології використання   людських ресурсів 4 (120) ОТОП презентація
15.  Інформаційні технології в галузі 7,5 (225) ЕМКС презентація
16.  Управління ІТ-проєктами 7,5 (225) ЕМКС презентація
17.  Системи програмного керування   електроприводами 7,5 (225) ЕМКС презентація
18.  Перехідні процеси в   електромеханічних системах 7,5 (225) ЕМКС презентація
19.  Соціально-трудові відносини 7,5 (225) ЕПМ презентація
20.  Регіональне та місцеве   самоврядування 7,5 (225) ЕПМ презентація
21.  Комунікації у публічному управлінні 3 (90) ЕПМ презентація
22.  Управління персоналом в публічній   службі 3 (90) ЕПМ презентація

 

Завантажити перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ) на 2023-2024 н.р.